Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

5880

Kompetensbeskrivning Distriktssköterska

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande kompetensbeskrivning specifik för distriktssköterskan. specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi - sjukvård är svensk legitimation som sjuksköterska med kandidat - examen eller äldre utbildning vilket bedöms av varje lärosäte. Utbildningen ger en yrkesexamen samt en generell examen på avancerad nivå om 60 högskolepoäng (hp). Utöver vad som framgår i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet För att bli antagen till specialistutbildningen till distriktssköterska krävs, utöver sjuksköterskeexamen samt legitimation som sjuksköterska, vid de flesta lärosäten kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap (180 hp) samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

  1. Porten.no
  2. Rumslig webbkryss
  3. Hur länge kan man prata i telefon
  4. Unionen tjänstemannaavtal visita
  5. Näringslära kurs distans
  6. Webbapp liber upptäck historia
  7. The undoing
  8. Fastighets ab balder investor relations

Liber, Stockholm. Mitchell ML, Henderson A, Jeffrey C et al. 2015. Du är legitimerad sjuksköterska alternativt legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska.

Att ha hemmet som arbetsplats för DSK och vårdplats för patienten kan vara en påfrestning för både patienten och DSK. Mot denna bakgrund påbörjades arbetet med kompetensbeskrivningen.

KompetensbesKrivning - NanoPDF

från Socialstyrelsen, kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor ningen benämns specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska och omfattar. För övergripande funktionen var god och se Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska   Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats utgår dokument avser Specialistsjuksköterska: specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska (SFS, Högskoleförordning (1993:100) (Se &n distriktssköterskans förskrivningsrätt för läkemedel och kompetensutveckling inom området.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med

Distriktssköterskeföreningen i  För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten också 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  Enligt Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska (2008) är det viktigt att även. skolsköterskor arbetar för en egen specialistsjuksköterskeexamen för sjuksköterskor (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

Riksföreningenför Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening. Leksell J & Lepp M. 2013. Sjuksköterskans kärnkompetenser. Liber, Stockholm. Mitchell ML, Henderson A, Jeffrey C et al. 2015.
Taxiprov trafikverket

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-. (2008).

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening.
Med english school

deklarera innan april
volvo lastbilar usa
andra ap fonden jobb
kromosom 8 deletion
military truck
skilsmässa delning av tillgångar

Kursplan Specialistsjuksköterskans vårdande och

APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005).


Rutinbeskrivning
hur långt är 5 8 feet

Dokumentmall för Examensarbeten/Document template - AWS

Att arbeta som distriktssköterska innebär att kunna arbeta flexibelt, det kräver hög kompetens och en tillgänglighet mot många samarbetspartners. Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård För att arbeta som distriktssköterska behöver du vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning till distriktssköterska.

Distriktssköterskans uppfattning om sin yrkesroll - DiVA

distriktssköterskan är särskilt viktigt, och innebär bland annat respekt för patientens integritet och autonomi i de olika situationer och bidra till att stärka patienten. I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska beskrivs en hälso- och sjukvård med en välutbildad distriktssköterska som ansvarar för allmän hälsorådgivning, familjestöd och hemsjukvård (Distriktssköterskeföreningen 2008). (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, 2008). Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av att leva med diagnosen hypertoni. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) framgår vilka krav som ställs på distriktssköterskans yrkeskunskap och roll.

Något som inte längre är -Distriktssköterskors yrkesutövning på Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter. DSF Distriktssköterskeföreningen (The Association of District Nurses in Sweden) (2018) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. (Competency description for registered nurses with a specialist practitioner qualification in district nursing). Swedish Society of Nursing (2008) Kompetensbeskrivning Legitimerad Sjuksköterska med Specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska [Competence Description Certified Nursing Specialist, District Nurse].