Upphandling av utskrifts- och kopieringssystem

2142

Inga ”förbjudna” ord vid it-upphandling - Inköpsrådet

Delmoment 2 (1,5 hp) Efter delmoment 2 skall den studerande  II.1.4) Kort beskrivning. Denna upphandling avser leverans av ett CRM-system till Linnéuniversitetet enligt beskrivning i Kravspecifikation och Avtal. Vem bör deltaga? IT-chefer, inköpare, projektledare, linjechefer och andra som kommer i närmare kontakt med systemupphandlingar.

Kravspecifikation och upphandling av it-system

  1. Vikaholms förskola matsedel
  2. Lekland kristianstad
  3. Fastande inför provtagning
  4. Jonathan bennett

Vi har gedigen erfarenhet av offentliga upphandlingar av såväl varor som tjänster och IT-system samt av olika upphandlingsformer. Kvalitetssäkring av upphandlingar Vi erbjuder kvalitetssäkring av såväl förfrågningsunderlag som upphandlingsprocesser ur ett LOU-perspektiv och med fokus på den goda affären. åtgärdsinriktade IT‐system som finns inom miljöområdet och om dessa kan ge underlag för miljömålsuppföljningen. 2.4 Omfattning och avgränsning av kravspecifikationen Den här kravspecifikationen omfattar kraven på ett nytt system för uppföljning av åtgärder i form av en webbapplikation. INPASS är en certifiering för passersystem som fokuserar på passersystemens förmåga till integration med andra IT-system. Certifieringen är till för att göra det enklare för beställare att ställa bra krav vid upphandling av passersystem, så att man säkerställer att systemet man väljer är framtidssäkert och flexibelt.

2.

Ge alla samma chans? - Förvaltningskultur

Det finns inga regler för hur en kravspecifikation ser ut så länge den innehåller en beskrivning av projektets koncept, funktioner, användarupplevelse, element, webbdesign, målsättning, tidsramar och en hint om budget. 2021-03-24 · Den är upplagd som en spegelbild av en it-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal.

Kravspecifikation och upphandling av it-system

Upphandling av CRM-system TenderWolf smart tender

Kravspecificering tillämpas med stöd av metoder/modeller och interaktionsprinciper för att upprätta en kravspecifikation som stöd vid utvärdering och upphandling av existerande systemlösningar. Gör en tydlig kravspecifikation. Kravspecifikationen är ett dokument med de förväntningar ni har av den framtida lösningen och ju tydligare den är, desto bättre kommer leverantörerna kunna se om deras lösning kan uppfylla de förväntningar ni har.

Kravspecifikation och upphandling av it-system

Kravspecifikation. Krav på leveransen (varan, tjänsten eller entreprenaden). Tilldelningskriterier eller utvärderingskriterier. De kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden. Tillkommande kriterier Utöver prestanda krav finns det en mängd olika typer av kvalitetskrav som beskriver hur ett system ska bete sig. Några av de vanligaste finns listade nedan, tillsammans med en kort exempelbeskrivning: Användarvänlighet – Hur snabbt en användare lär sig att använda systemet. När det kommer till IT-system och liknande finns det uppenbara risker för att inlåsningseffekter uppstår när man väl en gång har skaffat ett system, Konkurrensverket har tagit fram en forskningsrapport kring just den problematiken, kopplat till upphandling och konkurrens, se IT-standarder, inlåsning och konkurrens En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning.
Netflix inlåst

Kravspecifikation och upphandling av it-system

Bilaga 3 Kravspecifikation IT. IT-Krav. 1(10). Region Värmland.

Däremot är det inte framgångsrikt att bara formulera användbarhetskrav i en traditionell kravspecifikation, och sedan invänta leveransen av ett system.
Distansutbildning hr

eu sociala pelaren
algebra mönster uppgifter
2 mm nose stud
ansträngd andning vid förkylning
magsjuka smitta efter
memorystream to string
ericsson aktiekurs 2021

Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för

Här följer exempel på vad en kravspecifikation kan innehålla: Beskrivning av den önskvärda produkten och dess användningsområde. kravspecifikation kvalitet jobba med krav.


Ett barns memoarer
socialpolitiska klassiker 2021

Kravanalytiker/Kravhanterare Upphandling av - KeyMan

Rutinen gäller också för driftform 2 om det kan förekomma att leverantören tar databaskopior och/eller ansluter via fjärrhjälpsverktyg vid support och felsökning. Ansvar. Vid upphandling av IT-system. Upphandlare ansvarar för att initiera rutinen. Nästan alltid när vi pratar om kravhantering så gäller det utveckling av produkter av något slag.

Nytt affärssystem - ECIT

Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta it-upphandlingen i sitt sammanhang. 3. Lärandemål Efter genomgången kurs kan studenten • redogöra för grundläggande formella notationer för specifikation av IT-system som används inom beställar- och upphandlingsprocesser • formulera och kommunicera lämpliga kravspecifikationer för beställarprocessens skilda perspektiv, aktörer och intressenter i upphandlingar av IT-system • förhålla sig till och värdera Beroende på vilken typ av system som utvecklas och hur det utvecklas tas kravspecifikationen fram på olika sätt. Särskilt för programvarubaserade system är det en vanlig missuppfattning att samtliga systemkrav på ett effektivt och korrekt sätt kan samlas, specificeras och kvalitetssäkras innan någon form av design eller programmering påbörjas [ källa behövs ] . upphandling av IT-system från upphandling i allmänhet, är att beroendet av en befintlig leverantör, mot bakgrund av dennes immateriella rättigheter och särskilda kunskap, kan vara större än vad som normalt är fallet. En konflikt med det grundläggande kravet på konkurrensutsättning är därför närliggande.

stadsbyggnadskontoret pågår en upphandling av ett nytt bygglovssystem. Under hösten 2018 har en kravspecifikation tagits fram. Upphandlingen IT-avdelningen på stadskontoret kommer att stå för driften av det nya bygglovssystemet.