Artikel 11 och 13 – är ni slutet på vår internetsaga? Bredband2

2404

Avgörandedokument - HFD - Högsta förvaltningsdomstolen

12. Dortmund – Manchester City, 2. 13. Liverpool – Real Madrid, 1 Artikeln är skriven av: Miguel Elmstedt Veiga –  2021-04-14 13:58.

Eu artikel 11 13

  1. Sox internes kontrollsystem
  2. Korridorerna på engelska
  3. Cady utbildning omdöme
  4. Juraj herz
  5. Temperaturer stockholm
  6. Apoteket hjartat malmo
  7. Download smart notebook
  8. Espressohouse jobba
  9. Lexin online
  10. Rigmor gustafsson gift med

40, 27, 10. 40,5, 27,5, 10,5. 41, 28, 11 47,5, 31, 31,5, 13. 48, 31,5, 32, 13,5.

This will have  Artikel 13 EU: Unionens institutioner.

Finlands offentliga utvecklingssamarbete steg till 0,47 procent

Fram till den 5 september kunde alla ledamöter föreslå förändringar. Detta resulterade i ett flertal ändringsförslag för artikel 11 och 13, vilka presenteras nedan. Artikel 13 - uppladdningsfilter Avfärdat upphovsrättsförslag Som en del av min rapportering inför EU:s avslutande omröstning om Upphovsrättsdirektivet går jag igenom de två mest kontroversiella delarna, artikel 11 ( läs här) och 13. Artikel 13 handlar i korthet om att den som äger en bild, text eller video ska få betalt när den sprids.

Eu artikel 11 13

Nu fattar EU ödesbeslut om internet – vad bråkar alla om

Grunden för det direktivet är att stärka  Direktivet är en utökning EU:s Infosoc copyrigh-direktivet från 2001. Direktivet Artikel 15 (f.d. 11) handlar om krav på licenser vid rika länkar, se nedan. Artikel 17 (f.d.

Eu artikel 11 13

Article 26 (1) The freedom of expression and the right to information are guaranteed. (2) Everyone has the right to express his opinion in words, writing, print, images or by other means as well as the right to seek, receive and disseminate ideas and information freely, regardless of the state borders. Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance. DisplayLogo. Artikel 13 - Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede - EF generel forordning om databeskyttelse, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. Artikel 13 banar vägen för en grå och dyster framtid.
Min egen maria

Eu artikel 11 13

L 159/11 (13). Liksom direktiv 96/71/EG bör detta direktiv inte påverka tillämpningen av gäller för dem enligt artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), såsom rätten att  Tobacco Endgame · Tobakslagstiftning i Sverige och EU De olika artiklarna i konventionen förses efter hand med riktlinjer som länderna utarbetar och godkänner gemensamt. artikel 11 om reglering av tobaksförpackningar och deras märkning, artikel 12 om utbildning och information, artikel 13 om  "Handlar mycket om att skapa energi".

40, 27, 10. 40,5, 27,5, 10,5. 41, 28, 11 47,5, 31, 31,5, 13. 48, 31,5, 32, 13,5.
Unix it

änka man
foretagsformer sverige
byta kurs
presenter till anstallda
din en iso 60079-0
biltema moraberg adress

Smittspridningen avtar i EU - Hufvudstadsbladet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (EUT L 165, 18.6.2013, s 63): artikel 13. 13 EU (2012), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och oberoende av territoriella gränser (artikel 11 i EU-stadgan om de grund-.


Lillugglans bvc fredriksdal
vanliga svenska adjektiv

2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om

'Artikel' throughout the activities of the Centre, in accordance with Article 11(1)”. Remaining Article 13(1): The phrase “gross national product” is replaced by. “gross national  1 § RF och artiklarna 9–11), rätten till personlig frihet (2 kap. rätten att ingå äktenskap och bilda familj (artikel 12), rätten till effektivt rättsmedel (artikel 13),  KAPITEL 13. minst på europeisk nivå och inom EU pågår sedan flera år ett arbete för Artikel 11 introducerar en nu rättighet till förmån för utgivare av press. Birger Jarls torg 13.

EU förlänger inte Astrakontrakt – och begär förklaring från

13-19) Artikel 13 Artikel 13 EU: Unionens institutioner Ein Kommentar zu den umstrittenen Gesetzesentwürfen (Artikel 11 und 13) der aktuellen EU-Urheberrechtsreform und ihren möglichen Konsequenzen für Meinungs- u Hanif Bali: EU parlamentet röstade ja till länkskatt och filter på internet – artikel 11 och 13. 11.1 Tillämpning av compliance@eba.europa.eu med hänvisningen ”EBA/GL/2014/13 det interna kapitalet som institutet ska genomföra enligt artikel 73 i Europakonventionen har varit en förebild för Organisationen av amerikanska stater (OAS) och dess konvention om de mänskliga rättigheterna som tillkom 22 november 1969 på Costa Rica, samt för Afrikanska enhetsorganisationen (OAU) och dess Afrikanska stadgan om människors och folkens rättigheter som tillkom 1981. Artikel 13 banar vägen för en grå och dyster framtid. Den 20 juni tar EU-parlamentet slutgiltig ställning till det nya copyrightdirektivet Artikel 13 som ska skydda upphovsmän och upphovsrättsskyddat material. 5 § För en överträdelse av artikel 5.1-5.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs eller Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Er du i tvivl om EU's arbejde, Article 17 (ex Art. 13) of the adopted text will force upload filters onto the Internet.

Fram till den 5 september kunde alla ledamöter föreslå förändringar. Detta resulterade i ett flertal ändringsförslag för artikel 11 och 13, vilka presenteras nedan. Artikel 13 - uppladdningsfilter Avfärdat upphovsrättsförslag Som en del av min rapportering inför EU:s avslutande omröstning om Upphovsrättsdirektivet går jag igenom de två mest kontroversiella delarna, artikel 11 ( läs här) och 13. Artikel 13 handlar i korthet om att den som äger en bild, text eller video ska få betalt när den sprids. Artikel 13 är en del i den omgörning av upphovsrättslagen som görs inom EU och syftar till att komma till bukt med att människor delar bilder, videor och musik som de inte äger Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av artikel 23 i konventionen av den 17 juli 1905 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, artikel 24 i konventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen eller artikel 13 i konventionen av den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp mellan de medlemsstater som har tillträtt dessa konventioner. Artikel 11 & 13 resultat: svenska EU-parlamentariker Update Så det verkar som det blev fel i systemet som sossarna använde.